ภาพรวม บริษัทฯ ประกอบธุรกิจสนับสนุนงานซ่อม หรือ งานซ่อมบำรุงเชิงป้องกัน ด้านอิเล็กทรอนิกส์โรงงานอุตสาหกรรม ทั้งภาครัฐและเอกชน ตัวอย่าง เช่น FANUC PARTs, INVERTER, SERVO DRIVE, UPS, CNC, TOUCH SCREEN และ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์โรงงานอุตสาหกรรมอื่นๆ เพื่อป้องกันการชำรุดก่อนเกิดความเสียหาย ส่วนงานซ่อม เช่น
ซ่อม FANUC PARTs (ซ่อมฟานัค และ ชิ้นส่วนอื่นๆของฟานัค)
ซ่อม TOUCH SRCEEN (ซ่อมจอโปรเฟส จอMitsubishi จอfanuc จอAdvantech จอallen bradley)
ซ่อม INVERTER (ซ่อมอินเวอร์เตอร์)
ซ่อม SERVO DRIVE (ซ่อมเซอร์โวไดร์)
ซ่อม UPS (ซ่อมเครื่องสำรองไฟฟ้าขนาดใหญ่)
ซ่อม POWER SUPPLY ขนาดใหญ่ (ซ่อมเพาเวอร์ซัพพลาย)

 

ภารกิจขององค์กร มุ่งสนับสนุนผู้ประกอบการในภาคส่วนต่างๆ เช่น โรงงานอุตสาหกรรม ลดการสูญเสียกำลังการผลิตที่เกิดจากเครื่องจักรหยุดการทำงาน เนื่องสาเหตุมาจากการชำรุดของแผ่นวงจร ต้องใช้เวลานานในการซื้อจากต่างประเทศการซ่อมจะช่วยลดปัญหาตรงนี้ได้ ส่งผลให้สร้างผลกำไรแก่ผู้ประกอบการ

 

วิสัยทัศน์ เป็นห้องปฏิบัติการ(LAB) แหล่งเรียนรู้ และ แก้ไขปัญหาอิเล็กทรอนิกส์ครบวงจร

ประวัติความเป็นมา จากประสบการณ์ของผู้ก่อตั้งในการขายและตรวจซ่อมแผ่นวงจร อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในหน่วยงานต่างๆ ทั้งราชการ และ เอกชนต่างประสบปัญหาใกล้เคียงกัน ในกรณีที่อุปกรณ์เหล่านี้เกิดการชำรุดหรือเสียหาย การซื้อใหม่จากผู้ผลิตจะใช้เวลานานมาก บางครั้งอาจเลิกผลิตไปแล้ว การซ่อมจึงเป็นทางเลือกหนึ่งที่นำมาใช้แก้ปัญหาดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ในกรณีของผู้ประกอบการรายย่อย ที่ไม่สามารถจ้างช่างผู้เชี่ยวชาญไว้ประจำได้ หากเกิดปัญหากับเครื่องจักร บุคลากรที่มีอาจแก้ปัญหาได้ไม่ตรงจุด เนื่องจากไม่มีประสบการณ์มากพอ อาจทำให้อาการเสียเล็กน้อยกลายเป็นปัญหาใหญ่ตามมาในภายหลังได้

 

บริษัท ซิกซ์ คอมพิวเตอร์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด จึงได้ก่อตั้งขึ้นโดยได้รวบรวมทีมงานช่างที่มีประสบการณ์และความชำนาญเป็นพิเศษ มีวิศวกรด้านไฟฟ้า วิศวกรด้านคอมพิวเตอร์ วิศวกรด้านวัดคุม ให้บริการด้านการซ่อมแผงวงจรและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อบริการหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน

   ประกันงานสูงสุด 1 ปี    

fix warranty

       ตรวจเช็คงานฟรี       

repair

   ซ่อมด่วน 1-3 ชั่วโมง   

fast

   บริการรับ-ส่งงานถึงที่   

delivery